اسپم اسکور چیست

اسپم اسکور گوگل چیست؟

امروزه ابزارهای بسیاری جهت بررسی وضعیت سایت وجود دارند، که برحسب محتوا و قالب، لینک سازی و… به سایت شما امتیاز می دهند. این امتیازات حاکی از وضعیت سئو سایت شماست. یکی از کامل ترین و مهم ترین سایت ها در این زمینه، سایت https://moz.com/ است. که با نشان دادن سیگنال های رتبه گیری مانند […]