سرعت صفحه (Page Speed)

سرعت صفحه چیست؟

سرعت صفحه چیست؟ سرعت صفحه (Page Speed) در واقع مقیاس سرعت بارگذاری محتوای صفحه سایت شماست. اکثر اوقات سرعت صفحه (Page Speed) با سرعت سایت (Site Speed) اشتباه گرفته می شود. سرعت صفحه بخشی از سرعت سایت است. توصیف های دیگری برای Page Speed وجود دارد؛ مثل: زمان بارگذاری صفحه یا page load time (زمان […]