بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی و بازاریابی در شبکه های اجتماعی چیست؟

بازاریابی اینترنتی (Network Marketing) روشی است که می توانید با استفاده از آن، محصولات و خدمات خود را از طریق اینترنت به فروش رسانده یا عرضه نمائیم. یکی از روش های بازاریابی اینترنتی بازاریابی در شبکه های اجتماعی (Social Network Marketing) هست. بازاریابی در شبکه های اجتماعی روشی است که در آن با استفاده از […]