سئو خارجی

سئو خارجی (Off page-Seo) چیست؟ + چند تکنیک مهم که در سئو خارجی

منظور از سئو خارجی چیست؟ هدف از سئو خارجی چیست؟ سئو خارج از صفحه یا سئو خارجی در مورد همه مواردی است که مستقیماً در وب سایت شما اتفاق نمی افتد بلکه مواردی بهینه شده در خارج است سایت اصلی شما اتفاق می افتد. بهینه سازی وب سایت شما ،SEO در صفحه گفته می شود […]