الگوریتم BERT گوگل چیست

الگوریتم BERT برت گوگل چیست؟

اگر تا به حال راجع به الگوریتم های گوگل شنیده باشید، حتما کلمه ی الگوریتم برت BERT به گوشتان خورده است. حال سوال اینجاست که مگر گوگل از چند الگوریتم پیروی میکند؟ الگوریتم برت چیست؟ و چه تفاوت هایی دارد؟ در واقع الگوریتم برت این امکان را برای گوگل فراهم می نماید که همانند یک […]